Същност на изделието


Активаторът е собствена разработка на фирмата ни. Създаден е специално за домашно използване в банята /модел 1/, но може да се ползва и като лесно преносимо устройство за активиране на вода, течаща през всякакъв род тръби и маркучи с външен диаметър до 42 мм, както и ръчно наливане директно през отвора или през фуния. Величината на дебита през него не влияе силно на резултатите, т.е. при слаба или силна струя ефектът от активатора се запазва почти непроменен като мощност.

Активаторът е тестван в лицензирана лаборатория и ефектът от действието му е доказан чрез измерване промяната на три основни параметъра на водата - РН баланс, проводимост и твърдост.

Представлява малък, но мощен индуктор на позитивна жизнена енергия /оргон, прана, чи/ци, биоелектричество/ във флуида, преминаващ по протежение на централната му ос. Нашите преки тестови изследвания показаха, че след къпане с обработена от активатора вода организмът се тонизира силно, като ефектът се запазва в продължение на 6-7 часа след това. Използването на устройството благотворно влияе н само на организма, но и на психиката. Също така водата от него може да се ползва с успех при поливане на растения и като вода за поене на животни.

Принцип на работа


Активаторът индуцира във преминаващата през шланга вода мощен позитивен енергиен заряд, като я структурира, променя показателите и тя става подобна на изворна. На вкус също се усеща разлика и повечето хора я забелязват веднага. Материалът на шланга за душ не пречи на въздействието, но ако активаторът се монтира в непосредствена близост до долната част на батерията на душа, мощността на въздействието намалява приблизително наполовина. При отдалеченост на 1-1,5 см от долната част на батерията въздействието вече е на 100%.

Начинът на индуциране на енергията от активатора във водата е собствено ноу-хау и технология на „Кадуцеус България” ЕООД, като устройството няма познати световни аналози по мощност и габарити

Начин на употреба


Развийте шланга на душа от долната част на батерията. Прекарайте го през отвора на активатора и го завийте отново на мястото му. С помощта на пластмасовите щипки от комплекта го закрепете на избрания работен режим /плътно до батерията 50% мощност, на 1-1,5 см от нея – 100% мощност/, като притиснете към шланга едната щипка над, а другата под активатора. Така той лежи устойчиво в хоризонтално положение и не се размества надолу или нагоре по протежение на шланга на душа. Този монтаж позволява при почистване на банята да махнете щипките, плъзнете активатора по шланга, почистите батерията и после да ги сложите отново по описания начин лесно и бързо.

Активаторът може да се монтира и при кухненски батерии, като при кръгло сечение на човката на батерията директно се нанизва активатора, придвижва се до хоризонталната част на батерията между крановете и просто се оставя да лежи върху нея. При необходимост се развива аератора от изхода на батерията, нанизва се активатора по указания начин и аератора се монтира пак.

Активаторът има три модела, с вътрешен диаметър 24, 32 и 43 мм. Първият се ползва както е описано по-горе, вторият модел /32 мм е за кухненски батерии, както и да се монтира на тръбите на домашната водопроводна мрежа, след водомера. Най-широкият модел /43 мм/ е специално направен, за да преминава през завои на водопроводните тръби /при монтаж след водомера/, както и при селскостопанско приложение – основно за монтаж на маркучи за капково напояване.

Годност и обслужване


Активаторът е на практика без краен срок на ползване и не изисква поддръжка. Да се почиства външно с нормални препарати за баня, като все пак се избягват силни удари по него, изпускане от високо, обработка с абразиви и разяждащи вещества.

ВАЖНО! АКТИВАТОРЪТ Е БИТОВО СПА И ТЕРАПЕВТИЧНО ИЗДЕЛИЕ И НЕ ЗАМЕСТВА КВАЛИФИЦРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ! ПРИ ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ ВИНАГИ ПЪРВО ПОТЪРСЕТЕ ЛЕКАРСКА ПОМОЩ

  • Цена на "Активатор" модел 1 (24 мм вътр. диаметър), позлатен - 250 лв
  • Цена на "Активатор" модел 2 (32 мм вътр. диаметър), позлатен - 270 лв
  • Цена на "Активатор" модел 3 (43 мм вътр. диаметър), позлатен - 310 лв
  • Посочените цени са с ДДС

Лабораторни тестове на влиянието на активатор "Извор" върху вода


Можете да изтеглите резултатите от тук: