Същност на изделието


Оргонният генератор е най-новата разработка на фирмата ни и е преминал успешно всички необходими тестове. Представлява малък, но мощен активен концентратор, предаващ през проводник силен поток позитивна жизнена енергия /оргон, прана, чи/ци, биоелектричество/, акумулирана по естествен път от околната среда. Изделието е подобно по характер на световно известните Чи генератори на Карл Велц, но с наша, оригинална конструкция и принцип на работа. Освен че е по-мощно от тях, то е и значително по-евтино, леко и има възможност да се ползва от потребителя в движение /в чанта или в автомобил/. Вградената батерия с капацитет 2500 милиамперчаса позволява използването му в продължение на над 2 денонощия непрекъсната работа, след което трябва да се презареди за предпочитане от мрежата чрез адаптора и USB-M/microUSB-M кабела, през USB-F порт на компютър. Естествено, може да се ползва само при нужда, не е необходимо генераторът да е постоянно включен в работен режим.

В комплекта се включват и два кабела със дължина 1 м., всеки от които има 3,5 мм и 2,5 мм конектори в краищата. Чрез тях генераторът се свързва с изделията, които захранва и усилва – Кадуцей, Оздравителна кутия и Енергизатор. Това става през вградена в последните техни модели букса с отвор 2,5 мм, в която влиза кабелният конектор със сребърен цвят. Позлатеният конектор се свързва със 3,5 мм букса, намираща се на работния панел на самия оргонен генератор. Буксите на панела са два броя и позволяват едновременното използване на две от захранваните изделия – например Кадуцей и Енергизатор. Това не намалява ефективността на усилването спрямо поединично свързване.

Принцип на работа


Изделието създава силен оргонен позитивен поток, течащ по кабел подобно на нормалния електрически ток. Повечето хора могат да го усетят и пряко след няколко секунди държане на изходния конектор /със сребърен цвят/ с пръстите на лявата ръка или при докосване с него на някоя акупунктурна точка. Усещането е на затопляне, слаб електрически ток, или леко изтръпване. Начинът на натрупване на енергията и схемата на усилването в захранваните изделия са ноу-хау на „Кадуцеус България” ЕООД.

Начин на употреба


Свържете златния конектор на кабела с букса от предния панел на генератора. Свържете избраното за усилване изделие /Кадуцей, Енергизатор или Оздравителна кутия/ чрез поставяне на сребристия конектор в буксата на корпуса му. Включете кръглия ON/OF прекъсвач на генератора в работна позиция – трябва да светне син светодиод на страничния панел. Това е всичко - може да ползвате избраното изделие в усилен режим, който повишава мощността на полето над 5 пъти.

След приключване на работа върнете превключвателя в OFF позиция - синият светодиод изгасва. Ако при включване той не светва /или свети слабо/, се налага презареждане на батерията. Използвайте един от трите начина за това, указани в раздел първи. Белият къс кабел от адаптора или USB порта на компютъра се свързва с издадената леко извън корпуса на генератора микро USB букса. При зареждането в кръгъл отвор отгоре на корпуса светва червен светодиод, а при напълно заредена батерия той изгасва и светва син на същото място, за да напомни да изключите генератора от захранващ режим.

Годност и обслужване


Съхранява се при обикновени условия, при температури до + 60 градуса по Целзий. Генераторът не съдържа магнитни елементи и може да се ползва в близост до електроника – мобилни телефони, компютри и др. без опасност от тяхна повреда. Почиства се с вода и мека тъкан, без употреба на абразивни или разяждащи препарати, спирт или разтворители. Да не се подлага на удари, нараняване с остри предмети или екстремни температури. При възникнали проблеми или неясноти относно ползването на генератора потърсете производителя на посочените контакти.

Цена: 450 лв Посочените цени са с ДДС